הל"ה 25

שכונת קטמון הישנה, הממוקמת בדרום מרכז ירושלים, נבנתה בסביבות שנות על בסיס שרידי שכונה ערבית קדומה מלפני מעל למאה שנה, השכונה ידועה בפסטורליות וסביבת מבנים ייחודיים הכוללים מבנים הסטוריים, רחובות קטנים ושקט באוויר.

בתוכנית:

חברת התחדשות מלווה עבור חברת קרתא של שותף החברה עמיחי ניימן, את ייזום פרויקט “הל”ה 25” על המגרש בו שוכן כיום מבנה ישן אשר שימש למוסד. במסגרת פרויקט תמ”א 38 הריסה ובניה ייהרס המבנה הישן וייבנה מבנה מגורים חדשני הכולל 18 יח”ד וכן מבנה נוסף בשטח המגרש במסגרת תב”ע ייעודית לבניה של 13 יח”ד חדשות
התקדמות שלב חברתי
75%
התקדמות שלב הרישוי
0%
התקדמות שלב הבנייה
בנייה 0%

הל"ה 25

שכונת קטמון הישנה, הממוקמת בדרום מרכז ירושלים, נבנתה בסביבות שנות על בסיס שרידי שכונה ערבית קדומה מלפני מעל למאה שנה, השכונה ידועה בפסטורליות וסביבת מבנים ייחודיים הכוללים מבנים הסטוריים, רחובות קטנים ושקט באוויר.
התקדמות שלב בניה
0%
התקדמות שלב רישוי
0%
התקדמות שלב חברתי
75%

בתכנית:

חברת התחדשות מלווה עבור חברת קרתא של שותף החברה עמיחי ניימן, את ייזום פרויקט “הל”ה 25” על המגרש בו שוכן כיום מבנה ישן אשר שימש למוסד. במסגרת פרויקט תמ”א 38 הריסה ובניה ייהרס המבנה הישן וייבנה מבנה מגורים חדשני הכולל 18 יח”ד וכן מבנה נוסף בשטח המגרש במסגרת תב”ע ייעודית לבניה של 13 יח”ד חדשות

התקדמות הפרויקט:

חברתי:

פגישת היכרות עם נציגי דיירים
גיבוש הצעה
הגשת תכנון ראשוני לדיירים
פגישת דיירים הגשת מכתב כוונות
משא ומתן מסחרי
בחירת עו"ד דיירים
בחירת מפקח דיירים
סגירת תכנון לחתימה
מו"מ טיוטת חוזה
תחילת חתימת חוזים
החתמת רוב נדרש
חתימת 100% דיירים

רישוי:

בחירת אדריכל הפרויקט
מדידות ויועצים
סגירת תכנון
אישור נציגות לתכניות
פתיחת תיק תכנון
פתיחת תיק רישוי
אישור נציגות לתכניות
פרסום
החלטת וועדה
מפקחת על בתים משותפים
אישור גורמים
היתר בניה
בחירת אדריכל הפרויקט
מדידות ויועצים
סגירת תכנון
אישור נציגות לתכניות
פתיחת תיק תכנון
פתיחת תיק רישוי
אישור נציגות לתכניות
פרסום
החלטת וועדה
מפקחת על בתים משותפים
אישור גורמים
היתר בניה

בנייה:

גידור ושילוט
תחילת עבודה בשטח
סיום חפירות ויסודות
סיום שלד
חיבור תוספות בניה
שיפוץ חדר מדרגות והתקנת מעלית
סיום עבודות פיתוח
סיום עבודות קומות חדשות
טופס 4
תקופת בדק
גידור ושילוט
תחילת עבודה בשטח
סיום חפירות ויסודות
סיום שלד
חיבור תוספות בניה
שיפוץ חדר מדרגות והתקנת מעלית
סיום עבודות פיתוח
סיום עבודות קומות חדשות
טופס 4
תקופת בדק
גלילה לראש העמוד