אליעזר הלוי 20

קריית משה היא שכונה בדרום מערב ירושלים, מצדה הצפוני גובלות השכונה בתחום שכונת גבעת שאול והכניסה לירושלים, דבר שהופך את השכונה לאטרקטיבית במיוחד, השכונה תוכננה במקור כשכונת גנים, אך כיום אופי זה השתנה וכיום השכונה מאופיינת יותר כשכונת מגורים תוססת בעלת קהילות רבות וחיבור בין כלל התושבים הגרים בה, האוכולסיה המתגוררת בשכונה ברובה היא מהזרם הדתי לאומי.

בתוכנית:

חיזוק וחידוש הבניין תוך הרחבת הדירות הקיימות, הוספת ממ”דים,מעלית ולובי חדש לצד תוספת של 8 דירות ושתי קומות נוספות.
התקדמות שלב חברתי
90%
התקדמות שלב הרישוי
30%
התקדמות שלב הבנייה
בנייה 0%

אליעזר הלוי 20

קריית משה היא שכונה בדרום מערב ירושלים, מצדה הצפוני גובלות השכונה בתחום שכונת גבעת שאול והכניסה לירושלים, דבר שהופך את השכונה לאטרקטיבית במיוחד, השכונה תוכננה במקור כשכונת גנים, אך כיום אופי זה השתנה וכיום השכונה מאופיינת יותר כשכונת מגורים תוססת בעלת קהילות רבות וחיבור בין כלל התושבים הגרים בה, האוכולסיה המתגוררת בשכונה ברובה היא מהזרם הדתי לאומי.
התקדמות שלב בניה
0%
התקדמות שלב רישוי
30%
התקדמות שלב חברתי
90%

בתכנית:

חיזוק וחידוש הבניין תוך הרחבת הדירות הקיימות, הוספת ממ”דים,מעלית ולובי חדש לצד תוספת של 8 דירות ושתי קומות נוספות.

התקדמות הפרויקט:

חברתי:

Asset-16.png
פגישת היכרות עם נציגי דיירים
Asset-17@2x.png
גיבוש הצעה
Asset-18@2x.png
הגשת תכנון ראשוני לדיירים
Asset-19@2x.png
פגישת דיירים הגשת מכתב כוונות
Asset-20@2x.png
משא ומתן מסחרי
Asset-21@2x.png
בחירת עו"ד דיירים
Asset-22@2x.png
בחירת מפקח דיירים
Asset-23@2x.png
סגירת תכנון לחתימה
Asset-25@2x.png
מו"מ טיוטת חוזה
Asset-26@2x.png
תחילת חתימת חוזים
Asset-27@2x.png
החתמת רוב נדרש
Asset-28@2x.png
חתימת 100% דיירים

רישוי:

Asset-29@2x.png
בחירת אדריכל הפרויקט
Asset-30@2x.png
מדידות ויועצים
Asset-31@2x.png
סגירת תכנון
Asset-32@2x.png
אישור נציגות לתכניות
Asset-33@2x.png
פתיחת תיק תכנון
Asset-34@2x.png
פתיחת תיק רישוי
Asset-35@2x.png
אישור נציגות לתכניות
Asset-36@2x.png
פרסום
Asset-37@2x.png
החלטת וועדה
Asset-38@2x.png
מפקחת על בתים משותפים
Asset-39@2x.png
אישור גורמים
Asset-40@2x.png
היתר בניה

בנייה:

Asset-41@2x.png
גידור ושילוט
Asset-42@2x.png
תחילת עבודה בשטח
Asset-43@2x.png
סיום חפירות ויסודות
Asset-44@2x.png
סיום שלד
Asset-52@2x.png
חיבור תוספות בניה
Asset-46@2x.png
שיפוץ חדר מדרגות והתקנת מעלית
Asset-47@2x.png
סיום עבודות פיתוח
Asset-48@2x.png
סיום עבודות קומות חדשות
Asset-49@2x.png
טופס 4
Asset-50@2x.png
תקופת בדק
Asset-41@2x.png
גידור ושילוט
Asset-42@2x.png
תחילת עבודה בשטח
Asset-43@2x.png
סיום חפירות ויסודות
Asset-44@2x.png
סיום שלד
Asset-52@2x.png
חיבור תוספות בניה
Asset-46@2x.png
שיפוץ חדר מדרגות והתקנת מעלית
Asset-47@2x.png
סיום עבודות פיתוח
Asset-48@2x.png
סיום עבודות קומות חדשות
Asset-49@2x.png
טופס 4
Asset-50@2x.png
תקופת בדק
גלילה לראש העמוד