תמ"א 38 בירושלים

האם ניתן לבצע פרויקט תמ"א 38 בירושלים? תכנית תמ"א 38 בירושלים אושרה בעיר רק בשנת 2014, לאחר שגיבשה הוועדה המחוזית את הכללים והקווים המנחים ליישום התכנית בחלקים השונים של העיר. ככלל, יוגבלו זכויות הבנייה שיוענקו לקבלן המבצע עד לכדי תוספת של 2.5 קומות נוספות, וכן לא תותר התכנית בחלקים ההיסטוריים של העיר, כפי שהוגדרו על … המשך לקרוא תמ"א 38 בירושלים